اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

هدف از این پایان نامه بررسی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 115
حجم 111 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

پولشويي يك جرم فراملي است كه اين امر دشواري هايي را در امر مبارزه با آن ايجاد كرده است. اين ويژگي، ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بين المللي را ايجادكرده است. بي ترديد جرم بين المللي، مبارزه بين المللي مي طلبد. درغيراينصورت، مجرمان با تغيير موقعيت جغرافيايي خود يا اموال ناشي از جرم، ‌به راحتي به اعمال مجرمانه خود ادامه مي دهند.

 

 

از اين رو، كنترل موفقيت آميز پولشويي، مستلزم تبادل اطلاعات در زمينه دادرسي هاي انجام شده توسط مسئولين اجرايي و عاملين قانون و همچنين پيگردها و تحريم ها مي باشد و كثرت تعداد اسناد بين المللي و منطقه اي در زمينه پولشويي، پاسخي به اين نياز بين المللي است.در اين مبحث، در ابتدا به معرفي و بررسي برخي از مهمترين اين اسناد به طور مختصر مي پردازيم. 

 

 

 

 

يكي از اقدامات كيفري كه درتمام اسناد مرتبط با پولشويي مورد توجه قرار گرفته است، جرم‌انگاري تمامي اشكال پولشويي است كه از دولتهاي عضو خواسته شده، به سبب غير قانوني و پرخطر بودن فعاليتهاي مربوط به پولشويي، آن را در قوانين داخلي خود جرم شمرده و مجازاتهايي براي آن مقرر نمايند.  جرم‌انگاري كه عبارت است از «جرم تلقي كردن يك عمل مباح به وسيله تصويب قانون»، اولين قدم درجهت وارد كردن عملي به جرگه حقوق كيفري است. اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اقتضا مي كند كه هيچ عملي تازماني كه به موجب قانون، غيرقانوني اعلام نشده است، جرم شناخته نشود؛ بنابراين اگرچه پولشويي، عمل شديداً خطرناكي است كه اثرات منفي فراواني را در جامعه بر جا مي‌گذارد، اما براي جرم تلقي كردن آن و اتخاذ اقدامات كيفري براي مقابله با پولشویی، لازم است كه به وسيله قواي مقننه جرم‌انگاري شود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    2

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    3

گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    10
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    14
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    17
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    20
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    22
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    29

 

مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    35

گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    35
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    36
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    44
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    52

 

مبحث سوم.راهكارها واقدامات پيشگيرانه جرایم پولشویی    58

پيشگيري ازجرم،    58
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    60
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    63
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    70
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    74
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    79
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    81
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    84

مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    89

مآخذ    109
-منابع فارسی    109
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    110
-منابع انگليسي    115


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

خرید فایل word اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دریافت فایل pdf اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

خرید پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دانلود فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دریافت نمونه سوال اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

خرید پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دانلود مقاله اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دریافت مقاله اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

خرید فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دانلود تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

خرید مقاله اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دانلود فایل pdf اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از download

دانلود مقاله اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

خرید پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دانلود فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دریافت فایل word اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

خرید نمونه سوال اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دانلود فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دریافت فایل word اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دانلود فایل word اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

خرید فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دانلود تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دریافت فایل pdf اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

خرید کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دانلود فایل pdf اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دانلود کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از www

دانلود مقاله اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دریافت پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دانلود فایل pdf اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

خرید فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دانلود فایل pdf اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دریافت کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

خرید تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دریافت تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

خرید فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

خرید فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دانلود نمونه سوال اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دانلود فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از pdf

دانلود کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دریافت فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

خرید نمونه سوال اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

خرید فایل word اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دریافت فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دریافت فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دانلود کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از word

دریافت تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دانلود مقاله اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دانلود فایل pdf اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

خرید تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دانلود پروژه اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دریافت کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دانلود فایل word اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دریافت مقاله اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دانلود فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دانلود فایل اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دریافت فایل pdf اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

خرید کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دانلود کارآموزی اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

دریافت فایل word اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free

خرید تحقیق اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی از free


مطالب تصادفی