تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان

تحقیق-بررسی-میزان-کارآیی-آموزش-های-ضمن-خدمت-کوتاه-مدت-فرهنگیان

تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 180
حجم فایل: 357 کیلوبایت
قیمت: 41000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان،
در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سؤالات پژوهش
۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱-۱- تعاریف تدریس
۲-۱-۲- روش های تدریس فعال و غیرفعال
2-۱-۳- تفاوت های روش های تدریس فعال و غیرفعال
۲-۱-۴- نظریات چند تن از صاحب نظران تعلیم و تربیت در باره روش های تدریس فعال  
۲-۱-۵- مؤلفه های روش تدریس فعال
۲-۲-۱- اهداف مدیریت در کلاس
۲-۲-۲- ارتباط معلم- دانش آموز   
۲-۲-۳- کلاس درس بعنوان یک سازمان
۲-۲-۴- دیدگاه مکاتب کلاسیک در رفتار کلاسی
۲-۲-۵- دیدگاه مکاتب نئوکلاسیک (روابط انسانی) در رفتار کلاسی
۲-۲-۶- نظریه های y  و x  رفتار کلاسی   
۲-۲-۷- برنامه های تعلیم و تربیت معلم مدار و شاگردمدار   
۲-۲-۸- تعریف مدیریت کلاس   
۲-۲-۹- نظریه های مدیریت کلاس   
۲-۳-۱- معنا و مفهوم مطالعه   
۲-۳-۲- انواع مطالعه   
۲-۳-۳- اثرات مطالعه   
۲-۳-۴- تأثیر مطالعه در روند تکامل جامعه از دیدگاه اسلام و قرآن   
۲-۳-۵- نقش دانشمندان اسلامی در گسترش فرهنگ مطالعه   
۲-۳-۶- آموزش و پرورش علمی   
۲-۳-۷-  افزایش علاقه معلمان به مطالعه از طریق راهبردهای مدیریت
۲-۳-۸- عوامل مؤثر در مطالعه
۱- خانواده
۲- تحصیلات
۳- وسایل ارتباط جمعی   
۴- کتابخانه   
۶- تسهیلات موجودی برای مطالعه   
۷- محیط اجتماعی و عادت به مطالعه   
۲-۳-۹- موانع مطالعه   
۲-۴-۱- ارزشیابی و تحول آن
۲-۴-۲- تعریف اندازه گیری
۲-۴-۳- تعریف ارزشیابی آموزشی
۲-۴-۴- تقاوت اندازه گیری و ارزشیابی
۲-۴-۵- کارکردهای عمده ارزشیابی
۲-۴-۶- دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها
ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی تراکمی (پایانی)
۲-۴-۷- تفاوت بین ارزشیابی تکوینی – ارزشیابی  تراکمی و ارزشیابی تشخیصی
۲-۴-۸- مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای یادگیرندگان   
۲-۴-۹- مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای معلمان :   
۲-۵-۱- تاریخچه آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش
۲-۵-۲- مفهوم آموزش ضمن خدمت
۲-۵-۳- لزوم توجه به آموزش ضمن خدمت و اهمیت اقتصادی آن
۲-۵-۴- مزایای آموزش کارکنان   
۲-۵-۵- مفهوم آموزش کارکنان :   
۲-۵-۶- اهداف آموزش ضمن خدمت   
۲-۵-۷- اصول آموزش ضمن خدمت   
اصل اول : عمل فکورانه   
اصل دوم : مالکیت   
اصل سوم : نظریه پردازی در مورد عمل   
اصل چهارم : همکاری   
اصل پنجم : عاملیت   
اصل ششم : زمان کافی   
اصل هفتم : همکاری مدیریتی   
اصل هشتم : همکاری های جامعه و مدرسه   
اصل نهم : تکثرگرایی و مردم سالاری   
اصل دهم : حمایت پنهان و آشکار   
۲-۵-۸- انواع آموزش
۲-۵-۹- تقسیم بندی یونسکو از آموزش های ضمن خدمت
۲-۵-۱۰- تقسیم بندی آموزش های ضمن خدمت ا زلحاظ زنان
۱- آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت   
۲) آموزش های ضمن خدمت بلند مدت    ۱۲۰
۲-۵-۱۱- آموزش ضمن خدمت معلّمان در بعضی از کشورها 
۲-۶- پیشینه ی تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور
۲-۶-۱- تحقیقات انجام شده در ایران
فرضیات تحقیق عبارتند از
۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
– جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه   
۳-۱- روش تحقیق  
۳-۲- جامعه آماری 
۳-۳-نمونه پژوهش : (حجم نمونه)   
۳-۴- روش نمونه گیری
۳-۵-ابزار اندازه گیری
۳-۶- پایایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری
۳-۷- روایی ابزار اندازه گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- یافته‌های توصیفی
۴-۳: یافته های استنباطی


فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- بحث و نتیجه‌گیری
۵-۳- جمع‌بندی کلی   
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق   
۵-۵- پیشنهادات   

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

خرید فایل word تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دریافت فایل pdf تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

خرید پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دانلود فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دریافت نمونه سوال تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

خرید پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دانلود مقاله تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دریافت مقاله تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

خرید فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دانلود تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

خرید مقاله تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از download

دانلود مقاله تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

خرید پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دانلود فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دریافت فایل word تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

خرید نمونه سوال تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دانلود فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دریافت فایل word تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دانلود فایل word تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

خرید فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دانلود تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دریافت فایل pdf تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

خرید کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از www

دانلود مقاله تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دریافت پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

خرید فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

خرید تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دریافت تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

خرید فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

خرید فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دانلود فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دریافت فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

خرید نمونه سوال تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

خرید فایل word تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دریافت فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دریافت فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از word

دریافت تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دانلود مقاله تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

خرید تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دانلود پروژه تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دریافت کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دانلود فایل word تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دریافت مقاله تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دانلود فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دانلود فایل تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دریافت فایل pdf تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

خرید کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

دریافت فایل word تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free

خرید تحقیق تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از free


مطالب تصادفی